NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
26 Tầm quan trọng của kỹ năng đọc sách chuyên ngành đối với tân sinh viên
27 Đổi mới tính năng - định hướng phát triển của hệ thống thư viện công cộng Hàn Quốc
28 Quản lý nguồn nhân lực tại các thư viện quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh
29 Xây dựng cơ sở dữ liệu thư viện tập trung, tối ưu hoá nguồn lực thư viện - thông tin trong hệ thống thư viện công an nhân dân
30 Lý thuyết học tập và kiến thức thông tin
31 Xây dựng văn hoá đọc trong thư viện trường học: kinh nghiệm từ Singapore
32 Về khái niệm tài liệu cổ
33 Công tác số hoá các ngôn ngữ dân tộc thiểu số trước nguy cơ mai một: nghiên cứu trường hợp các ngôn ngữ Thái - Kađai ở Việt Nam
34 Đào tạo 4.0 ngành Thư viện - Thông tin
35 Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức quản lý và hoạt động thư viện, chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
36 Nghiên cứu phát triển của web cùng các “thế hệ thư viện” và đề xuất mô hình thư viện đại học việt nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
37 Xuất bản phẩm điện tử - nhân tố tạo nên sự thay đổi trong hoạt động thư viện
38 Pháp luật quyền tác giả trong hoạt động của thư viện một số đánh giá và kiến nghị hoàn thiện
39 Thư viện công cộng trong bức tranh xoá đói giảm nghèo
40 Hệ sinh thái thư viện - Xu hướng phát triển tất yếu
41 Kết quả thực nghiệm mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện - thông tin tại hệ thống thư viện đại học Việt Nam
42 Nghiên cứu ứng dụng Internet of Things trong tạo lập, quản lý tài nguyên số
43 Học sinh và vấn đề đạo đức trong sử dụng thông tin
44 Những thay đổi trong công tác biên mục - tiền đề chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
45 Một số vấn đề trong quản lý dữ liệu nghiên cứu của các thư viện
46 Vai trò của các thư viện trong xã hội tri thức mở
47 Một số mô hình tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông
48 Nghiên cứu nhu cầu tin của người khiếm thị nhằm mở rộng công tác phục vụ người dùng tin tại các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam
49 Nâng cao năng lực của người làm công tác phục vụ trong thư viện đại học
50 Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động thư viện trong công an nhân dân thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
 
Page 2 of 16