NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
226 Chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các trung tâm thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa trong các trường công an, nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển
227 Biên mục sách bộ tập trong phần mềm quản lý thư viện điện tử LIBOL 6.0
228 Nhu cầu đọc và văn hoá đọc
229 Khả năng ứng dụng công nghệ di động vào hoạt động thư viện đại học ở Việt Nam
230 Một số suy nghĩ về đánh giá cán bộ trong hoạt động thông tin - thư viện
231 Triết lý cho sự phát triển thư viện hiện nay
232 Tìm lời giải cho bài toán đào tạo kỹ năng đối với sinh viên ngành thư viện - thông tin đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng
233 Một số định hướng đầu tư phát triển hoạt động thông tin - thư viện và thống kê khoa học và công nghệ
234 Thư viện số ELIB giải pháp phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên số trong các thư viện trường đại học, cao đẳng
235 Suy nghĩ về cách thức tổ chức các loại hình dịch vụ thư viện trong các trường đại học, cao đẳng
236 Đánh giá hoạt động thông tin - thư viện ở bệnh viện Việt Nam
237 Văn hoá đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển
238 Về tình hình phát triển nguồn nhân lực thông tin – thư viện ở Lào hiện nay
239 Xây dựng tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động cho thư viện đại học Việt Nam
240 Tổng quan chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020
241 Phần mềm in nhãn sách mã màu
242 Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực thư viện số trên thế giới
243 Nghiên cứu mô hình liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện đại học khối Kỹ thuật ở Việt Nam
244 Nghiên cứu nhu cầu thông tin của sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
245 Phát triển văn hoá đọc ở nông thôn, mục tiêu hàng đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới
246 Xây dựng chiến lược marketing trong thư viện và cơ quan thông tin
247 Lạm bàn về chương trình đào tạo giám đốc thư viện
248 Bộ từ khoá 2012 của Thư viện Quốc gia Việt Nam
249 Các Tiêu chuẩn Việt Nam do Thư viện Quốc gia Việt Nam xây dựng đã công bố
250 Thư viện - Tổ chức không gian học tập thân thiện, điểm đến yêu thích của mọi người
 
Page 10 of 16