NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
201 Phân loại tài liệu về Đảng cộng sản Việt Nam theo Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 - DDC 23 tiếng Việt
202 Hướng giải quyết vấn đề sao chép tài liệu trong thư viện để thực thi quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam
203 Vấn đề quyền tác giả trong hoạt động thư viện
204 Dịch vụ thư viện có thu phí
205 Nghiên cứu hành vi thông tin: thực trạng và xu hướng
206 Nguyên tắc định hướng xây dựng tiêu chuẩn thư viện đại học ở Việt Nam
207 Nâng cao năng lực cung ứng thông tin tại các thư viện đại học Việt Nam
208 Thang đo Servqual một công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện đại học
209 Xây dựng và phát triển thư viện số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện thành phố trực thuộc Trung ương
210 Bước đầu xây dựng hệ thống thông tin du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay từ cách tiếp cận lí thuyết hệ thống
211 Khó khăn, thuận lợi của sinh viên cao đẳng ngành thông tin - thư viện và những kỹ năng cần có
212 Khả năng đáp ứng yêu cầu nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên đang công tác trong các cơ quan thông tin - thư viện tại Hà Nội
213 Đội ngũ cán bộ thư viện tham gia đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
214 Ứng dụng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho trang web thư viện
215 Giới thiệu công cụ phân loại tài liệu Web Dewey
216 Cơ sở vật chất - hạ tầng công nghệ - thông tin tại thư viện trường đại học khối kỹ thuật ở Việt Nam
217 Hợp tác liên thư viện giữa các thư viện đại học tại việt nam: Cơ hội và thách thức
218 Đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ ngành thư viện - thông tin học từ quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tế tại các thư viện, trung tâm thông tin
219 Vài nét về đội ngũ cán bộ giảng dạy ngành thư viện - thông tin học hiện nay
220 Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ thư viện công cộng
221 Sử dụng phần mềm scan tailor trong xử lý tài liệu số hóa sau scan
222 Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn, miền núi thông qua các dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ
223 Tìm hiểu dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc và việc triển khai tại các thư viện đại học hiện nay
224 Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp của cán bộ thư viện trong hoạt động thông tin - thư viện trường đại học
225 Đề xuất mô hình phối hợp bổ sung tài liệu giữa các thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội
 
Page 9 of 16