NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
51 Phân tích các kỹ năng cốt lõi nhằm sử dụng và phát triển tài nguyên giáo dục mở
52 Nhận thức của sinh viên về vấn đề bản quyền tiếp cận từ góc độ tài nguyên giáo dục mở
53 Phát triển hệ thống thư viện trường tiểu học ở Việt Nam
54 Thời đại kỹ thuật số và những yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu tin của người dùng tin
55 Manuscriptorium và giải pháp quản lý, khai thác tài liệu cổ trong các thư viện Việt Nam
56 Thư viện Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
57 Nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh
58 Xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục mở dựa trên nền tảng WikiHow tiếng Việt
59 Tìm hiểu một số yếu tố tác động đến hành vi thông tin của giảng viên
60 Quyền tác giả trong hoạt động sao chép và số hoá tài liệu tại thư viện các trường đại học
61 Một số mô hình không gian thư viện sáng tạo, tăng cường văn hoá đọc tại các thư viện công cộng Việt Nam
62 Thư viện Văn hoá Thiếu nhi Thư viện đa phương tiện theo mô hình phức hợp mới đầu tiên dành cho thiếu nhi Việt Nam
63 Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện tại thư viện các trường đại học ở Việt Nam
64 Tìm hiểu cổng thông tin liên kết tài liệu nghiên cứu của các trường đại học trên thế giới và một số ý kiến về việc triển khai mô hình liên kết tài liệu nghiên cứu tại Việt Nam
65 Ứng dụng Internet of Things vào các dịch vụ thư viện hiện đại: Cơ hội và thách thức
66 Thực trạng sách ở nông thôn, miền núi và nhu cầu đọc của trẻ em (cập nhật)
67 Yếu tố ngoại ngữ khi áp dụng các mô hình kiến thức thông tin vào giáo dục phổ thông Việt Nam
68 Thư viện Quốc gia Việt Nam - Một thế kỷ hình thành, phát triển và chặng đường phía trước
69 Tối ưu hoá công tác tổ chức và quản lý hoạt động của các thư viện xã, phường, tủ sách cơ sở khu vực nông thôn huyện ngoại thành Hà Nội
70 Hệ thống quản lý thư viện phục vụ chiến lược đào tạo chất lượng cao tại trường đại học
71 Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông
72 Tăng cường ứng dụng email marketing trong hoạt động thư viện
73 Chuẩn hoá, hiện đại hoá hoạt động thư viện trong công an nhân dân
74 Quản lý nhà nước về thư viện ở Việt Nam: nhìn từ thực tiễn cuộc sống
75 Khoá học trực tuyến mở - xu hướng phát triển giáo dục đại học
 
Page 3 of 16