PHẦN 1: HCM-ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Bác Hồ đi kháng chiến

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ đi kháng chiến

Thông tin xb: H. : Văn hoá dân tộc, 2017

Mô tả vật lý: 154tr., 21cm

Từ khóa: Lịch sử; Hoạt động cách mạng; Kháng chiến chống Pháp; Việt Nam; Bài viết

Tác giả bổ sung: Thái Thành Vân - s.t., giới thiệu ; Phù Ninh - s.t., giới thiệu

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ như chúng tôi đã biết

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ như chúng tôi đã biết

Tác giả: Trần Đương

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2009

Mô tả vật lý: 271tr., 19cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Hồi kí

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ ở nước ngoài: Hỏi & đáp

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ ở nước ngoài: Hỏi & đáp

Tác giả: Sông Lam

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2014

Mô tả vật lý: 178tr., 19cm

Từ khóa: Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng; Sách hỏi đáp

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ ở Tân Trào

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ ở Tân Trào

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 251tr., 15cm

Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp; Hoạt động cách mạng; Hồi kí

Tác giả bổ sung: Nguyễn Lương Bằng ; Nguyễn Huy Tưởng ; Võ Nguyên Giáp…

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ tiếp xúc với tình báo phương Tây

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ tiếp xúc với tình báo phương Tây

Tác giả: Lê Kim

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2000

Mô tả vật lý: 151tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tình báo; Pháp; Mỹ; Hoạt động cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ trên đất nước Lê-Nin

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ trên đất nước Lê-Nin

Tác giả: Hồng Hà

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý: 338tr, 19cm

Từ khoá: Hoạt động cách mạng; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ với Mặt trận Việt Minh

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với Mặt trận Việt Minh

Tác giả: Hà Minh Hồng

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017

Mô tả vật lý: 98tr.: ảnh, 20cm

Tác giả bổ sung: Lưu Văn Quyết

Từ khóa: Lịch sử; Mặt trận Việt Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ với Đại hội Đảng

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với Đại hội Đảng

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2020

Mô tả vật lý: 175tr., 21cm

Từ khoá: Lãnh tụ cách mạng ; Đại hội Đảng ; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt

E-mail Print

427147Tên sách: Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt

Tác giả: Vũ Quang Vinh

Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2016

Mô tả vật lý: 253tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Bình dân học vụ; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Thái Chí Thanh - b.s. ; Nguyễn Đẩu Quang - b.s.

Đọc chi tiết...
 

Bác về Moritzburg: Kỷ niệm những lần gặp Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Bác về Moritzburg: Kỷ niệm những lần gặp Bác Hồ

Tác giả:Trần Đương

Thông tin xb:H.: Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý:163tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa:Hoạt động; Việt Nam; Đức

Đọc chi tiết...
 

Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh

E-mail Print

VV07.09248Tên sách: Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh

Tác giả: Hoàng Minh Nhân

Thông tin xb:H. : Lao động, 2007

Mô tả vật lý:637tr., 32tr. ảnh, 24cm

Từ khóa:Sự kiện; Tiểu sử; Sự nghiệp

Tác giả bổ sung:Nguyễn Bá Ngọc - b.s.

Đọc chi tiết...
 

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Bá Dương

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2019

Mô tả vật lý: 294tr., 21cm

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác-lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn trí tuệ trên mặt trận đối ngoại

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn trí tuệ trên mặt trận đối ngoại

Tác giả: Nguyễn Phúc Luân

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2005

Mô tả vật lý: 315tr., 19cm

Từ khóa: Ngoại giao; Quan hệ quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình kháng chiến

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình kháng chiến

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 266tr., 21cm

Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ

E-mail Print

453555Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ

Tác giả: Nguyễn Đình Hùng

Thông tin xb: H. : Văn hoá dân tộc, 2015

Mô tả vật lý: 379tr., 27cm

Tác giả bổ sung:Thuỳ Linh - tuyển chọn, b.s. ; Việt Trinh - tuyển chọn, b.s.

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Sự nghiệp

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tiểu sử và sự nghiệp

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - tiểu sử và sự nghiệp

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý: 179tr., 19cm

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà cách mạng

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà cách mạng

Tác giả: Afonin, S

Thông tin xuất bản: H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 1985

Mô tả vật lý: 63tr, 27cm

Từ khoá: nhà cách mạng; nhà chính trị; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa T.2

E-mail Print

453555Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa T.2

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 486tr., 24cm

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Nhân vật lịch sử; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa T.1

E-mail Print

446119Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa T.1

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 407tr., 24cm

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Nhân vật lịch sử; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Thông tin xb: H. : Lao động Xã hội, 2015

Mô tả vật lý: 415tr., 24cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Kim Dung - tuyển chọn, b.s. ; Trần Thị Nhuần - tuyển chọn, b.s.

Từ khóa: Chủ quyền; Biển; Đảo; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 8