Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh

E-mail Print

VV07.09248Tên sách: Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh

Tác giả: Hoàng Minh Nhân

Thông tin xb:H. : Lao động, 2007

Mô tả vật lý:637tr., 32tr. ảnh, 24cm

Từ khóa:Sự kiện; Tiểu sử; Sự nghiệp

Tác giả bổ sung:Nguyễn Bá Ngọc - b.s.

Cuốn sách mang đến cho bạn đọc những tra cứu bổ ích vừa tiện sử dụng, vừa đầy đủ, phong phú về Hồ Chí Minh.

Nguồn của bộ sách này gồm 2 phần: Phần chữ được sưu tầm ở hầu hết các tác phẩm đã in thành sách, thành báo trong suốt hơn 5 thập kỉ qua, được lưu giữ trong các bảo tàng, thư viện từ Trung ương đến địa phương và cá nhân. Trong đó, đặc biệt quan trọng là những sách vở, báo chí được sưu tầm, biên soạn từ kho tư liệu lưu giữ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh; Phần ảnh được sưu tầm, cập nhật từ những tập ảnh về Hồ Chí Minh trên các báo Nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong, Lao động…

Các sự kiện trong cuốn sách được trình bày ngắn gọn, cụ thể, tóm lược cuộc đời, những hoạt động chính yếu và tư tưởng chủ đạo của Người qua các thời kỳ. Trật tự các sự kiện được sắp xếp theo lối biên niên, theo thứ tự thời gian, bt đầu bằng sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời vào năm 1890 và kết thúc vào năm 1969,năm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH & NV, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-329536.html