Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và Truyền thông, 2015

Mô tả vật lý: 350tr.: ảnh, 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng

Hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu du tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt nam trong sạch, vững mạnh”.

Nội dung cuốn sách gồm năm phần:

Phần 1: Quan điểm về một Đảng Cộng sản cầm quyền;

Phần 2: Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng;

Phần 3:Về tư cách đạo đức của người đảng viên;

Phần 4: với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng chúng ta vẫn có quyền nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại”

Phần 5: Từ đại hội đến đại hội.

Cuốn sách không những giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn có tác dụng thiết thực đối với các nhà nghiên cứu, các bạn học sinh, sinh viên và những người quan tâm mỗi khi cần tra cứu tư liệu, dẫn chứng liên quan đến vấn đề này.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-677561.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: