Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Tác giả: Nguyễn Đức Bình

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2003

Mô tả vật lý: 495tr, 22cm

Tác giả bổ sung: Đặng Xuân Kỳ - Tác giả ; Lê Mậu Hãn - Tác giả ; Đinh Xuân Lãm - Tác giả ; Trình Mưu - Tác giả

Nói đến Hồ Chí Minh, chúng ta nhớ đến người sáng lập ra Nhà nước và chế độ Cộng hòa Dân chủ đầu tiên của Việt Nam, không những vậy, Hồ Chí Minh còn sáng lập ra Đảng cách mạng chân chính, quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là một tư tưởng lớn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt di sản của Người.

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hộitập hợp một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị tướng lĩnh, các nhà khoa học đã được đăng trên tạp chí Lịch sử Đảng trong 20 năm (1983-2003) và được sắp xếp theo 2 chủ đề:

Hồ Chí Minh - Con đường và phương pháp cách mạng

Hồ Chí Minh với những nhân tố thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Nội dung cuốn sách rất đa dạng, phong phú, phản ánh một cách chân thực và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-190981.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: