Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng: Cẩm nang dành cho cán bộ, chiến sĩ

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng: Cẩm nang dành cho cán bộ, chiến sĩ

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2018

Mô tả vật lý: 99tr.: ảnh, 15cm

Tác giả bổ sung: Bùi Chí Trung - ch.b. ; Vũ Đăng Minh - b.s. ; Nguyễn Văn Thân - b.s. ; Hoàng Thị Hồng Nga - b.s. ; Nguyễn Văn Ngọc - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự; Quốc phòng; Việt Nam; Cẩm nang

Cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng: Cẩm nang dành cho cán bộ, chiến sĩđược biên soạn nhằm cung cấp những nội dung cơ bản củatư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng: Con đường cách mạng Việt Nam, chiến tranh và hoà bình, khởi nghĩa vũ trang, quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nghệ thuật quân sự, xây dựng căn cứ địa và hậu phương chiến lược...

Cuốn sách là tài liệu thiết thực cho việc nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng quân sự quốc phòng của Hồ Chí Minh nói riêng, từ đó đổi mới tư duy, nâng cao lí luận nhân thức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, trách nhiệm xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc; vận dụng trong lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện nghĩa vụquân sự, quốc phòng; Hoạt độngcông tác Đảng, công tác chính trị, công tác dân vận…

Tài liệu này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân thêm hiểu, kính yêu, biết ơn và mãi mãi đi theo con đường mà chủ tịch Hồ CHí Minh đã lựa chọn.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-789711.html