Dữ liệu sách Quỹ Châu Á-ISO

Văn bảnNgày tạo

Sắp xếp theo : Tên tài liệu | Ngày đăng | Lượt đọc [ Sắp xếp tăng dần ]
Lưy ý:
(1) Tổng cộng chuyến này có: 64 cuốn.
(2) Để tải biểu ghi sách Quỹ Châu Á (tất cả các chuyến từ trước đến nay), các thư viện có thể tải thông qua Z39.50 server, thông tin chi tiết tại:   http://nlv.gov.vn/dich-vu-thu-vien/thong-tin-may-chu-z39.50-cua-thu-vien-quoc-gia-viet-nam.html
(3) Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm MarcEdit để chuyển đổi, download tại:   http://marcedit.reeset.net/downloads
 
Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 024-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ:  info@nlv.gov.vn
Trang chủ quản lý: http://nlv.gov.vn
Lưy ý:
(1) Tổng cộng chuyến này có: 131 cuốn.
(2) Để tải biểu ghi sách Quỹ Châu Á (tất cả các chuyến từ trước đến nay), các thư viện có thể tải thông qua Z39.50 server, thông tin chi tiết tại:  http://nlv.gov.vn/dich-vu-thu-vien/thong-tin-may-chu-z39.50-cua-thu-vien-quoc-gia-viet-nam.html
(3) Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm MarcEdit để chuyển đổi, download tại:  http://marcedit.reeset.net/downloads
 
Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 024-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: info@nlv.gov.vn
Trang chủ quản lý: http://nlv.gov.vn
Lưy ý:
(1) Tổng cộng chuyến này có: 242 cuốn.
(2) Để tải biểu ghi sách Quỹ Châu Á (tất cả các chuyến từ trước đến nay), các thư viện có thể tải thông qua Z39.50 server, thông tin chi tiết tại: http://nlv.gov.vn/dich-vu-thu-vien/thong-tin-may-chu-z39.50-cua-thu-vien-quoc-gia-viet-nam.html
(3) Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm Marc Edit để chuyển đổi, download tại: http://marcedit.reeset.net/downloads
 
Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 024-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: info@nlv.gov.vn
Trang chủ quản lý: http://nlv.gov.vn
Lưy ý:
(1) Tổng cộng chuyến này có: 111 cuốn.
(2) Để tải biểu ghi sách Quỹ Châu Á (tất cả các chuyến từ trước đến nay), các thư viện có thể tải thông qua Z39.50 server, thông tin chi tiết tại: http://nlv.gov.vn/dich-vu-thu-vien/thong-tin-may-chu-z39.50-cua-thu-vien-quoc-gia-viet-nam.html
(3) Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm Marc Edit để chuyển đổi, download tại: http://marcedit.reeset.net/downloads
 
Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 024-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: info@nlv.gov.vn
Trang chủ quản lý: http://nlv.gov.vn
Lưy ý:
(1) Tổng cộng chuyến này có: 1.137 cuốn.
(2) Để tải biểu ghi sách Quỹ Châu Á (tất cả các chuyến từ trước đến nay), các thư viện có thể tải thông qua Z39.50 server, thông tin chi tiết tại: http://nlv.gov.vn/dich-vu-thu-vien/thong-tin-may-chu-z39.50-cua-thu-vien-quoc-gia-viet-nam.html
(3) Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm Marc Edit để chuyển đổi, download tại: http://marcedit.reeset.net/downloads
 
Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 024-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: info@nlv.gov.vn
Trang chủ quản lý: http://nlv.gov.vn
Lưy ý:
(1) Tổng cộng chuyến này có: 195 cuốn.
(2) Để tải biểu ghi sách Quỹ Châu Á (tất cả các chuyến từ trước đến nay), các thư viện có thể tải thông qua Z39.50 server, thông tin chi tiết tại: http://nlv.gov.vn/dich-vu-thu-vien/thong-tin-may-chu-z39.50-cua-thu-vien-quoc-gia-viet-nam.html
(3) Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm Marc Edit để chuyển đổi, download tại: http://marcedit.reeset.net/downloads
 
Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 04-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: info@nlv.gov.vn
Trang chủ quản lý: http://nlv.gov.vn

Lưy ý:
_Tổng cộng: 1077 cuốn.

_ Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm Marc Edit để chuyển đổi, download tại: http://marcedit.reeset.net/downloads

Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 04-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: info@nlv.gov.vn

Trang chủ quản lý: http://nlv.gov.vn

Lưy ý:
_Tổng cộng: 153 cuốn.

_ Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm Marc Edit để chuyển đổi, download tại: http://marcedit.reeset.net/downloads

Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 04-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: info@nlv.gov.vn

Trang chủ quản lý: http://nlv.gov.vn

Lưy ý:
_Tổng cộng: 109 cuốn (trong tổng số 118 cuốn), như vậy có 09 cuốn sách trùng (đã có trong các chuyến trước, và đã có trong danh mục trước TVQG đưa lên).

_ Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm Marc Edit để chuyển đổi, download tại: http://marcedit.reeset.net/downloads

Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 04-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: info@nlv.gov.vn

Trang chủ quản lý: http://nlv.gov.vn
file icon Biểu ghi sách Quỹ Châu Á - Excelhot!Tooltip 05/14/2014 Lượt đọc: 13024

DANH MỤC SÁCH QUỸ CHÂU Á TỪ 2004 - 2013

Xin lưu ý:

_Đây là thư mục toàn bộ các sách do Quỹ Châu Á tài trợ ( không tách riêng từng đợt/chuyến), tính đến hết 2013, được sắp xếp theo thứ tự thời gian

_Các đợt tiếp theo, chúng tôi sẽ phân thành từng đợt/chuyến riêng biệt để quý vị dễ dàng theo dõi và tải về.

_ Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm Marc Edit để chuyển đổi, download tại: http://marcedit.reeset.net/downloads

Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 04-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: info@nlv.gov.vn

Trang chủ quản lý: http://nlv.gov.vn
file icon QCA-Dot1-Excelhot!Tooltip 04/06/2010 Lượt đọc: 13269

File Excel sử dụng font Unicode

Trang chủ quản lý: http://www.nlv.gov.vn
file icon ISO-QCA-Dot-1hot!Tooltip 04/05/2010 Lượt đọc: 5394

Trang chủ quản lý: http://www.nlv.gov.vn