TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ

DANH MỤC TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ DO THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM BIÊN SOẠN HOẶC PHỐI HỢP BIÊN SOẠN (xếp theo biên niên)

A- TÀI LIỆU DO THƯ VIỆN QUỐC GIA BIÊN SOẠN

I. Các vấn đề chung

  1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác thư viện: Bài giảng lớp trung học thư viện tại chức/ Nguyễn Văn Xước. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam. - 21tr. ; 30cm (thiếu năm xuất bản)

  1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Kỹ thuật cơ bản của Thư viện Huyện. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1979. - 40tr. ; 30cm

......................

Đọc chi tiết...
 

Một số suy nghĩ về việc ứng dụng khổ mẫu Marc 21 trong việc lưu giữ và trao đổi tài nguyên thông tin

E-mail Print

Image

Hoạt động thông tin được hiểu là hoạt động dữ liệu số có lẽ không còn xa lạ đối mọi người hôm nay. Trên báo Tuổi trẻ điện tử có hẳn một mục gọi là nhịp sống số. Điều đó đã chứng minh sự gần gũi về dữ liệu số đối với chúng ta hôm nay. Nhưng đó là mặt diện của bề rộng, còn chiều sâu của nó là vấn đề quan hệ qua lại giữa các yếu tố như...

Đọc chi tiết...
 

Danh mục phần mềm thư viện nước ngoài

E-mail Print
ImageBao gồm các phần mềm thư viện của nước ngoài, mã nguồn mở và những phần mềm đóng gói dạng thương mại. Để xem chi tiết bạn có thể truy cập vào trang chủ của từng sản phẩm
Đọc chi tiết...
 

XML, Metadata và Dublin Core Metadata

E-mail Print
ImageDublin Core Metadata là một trong những sơ đồ yếu tố siêu dữ liệu phổ biến và được nhiều người biết đến. Bộ yếu tố này được hình thành lần đầu tiên vào năm 1995 bởi Sáng kiến Yếu tố Siêu dữ liệu Dublin Core (Dublin Core Metadata Element Initiative).
Đọc chi tiết...
 

Ứng dụng MARC21 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

E-mail Print
Image Trong những năm qua các thư viện và các cơ quan thông tin ở Việt Nam đã xây dựng rất nhiều CSDL nhưng những CSDL này bước đầu chỉ phục vụ hoạt động tra cứu nội bộ không có khả năng tích hợp, trao đổi vì vậy chúng ta gặp nhiều khó khăn trong ...
Đọc chi tiết...
 

Khổ mẫu MARC21 cho dữ liệu thư mục

E-mail Print

ImageNăm khổ mẫu trao đổi MARC 21, bao gồm Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục, Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu về sưu tập, Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu phân loại và Khổ mẫu MARC 21 cho thông tin cộng đồng, là những chuẩn được sử dụng rộng rãi cho việc trình bày và trao đổi dữ liệu

Đọc chi tiết...