THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

 • Địa chỉ: Số 31 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • Điện thoại: 024-38255397 (tổng đài)
 • Fax: 024-38253357
 • Website: http://www.nlv.gov.vn
 • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2023-02-16-q-gd-xuan-dung

Giám đốc: ÔNG NGUYỄN XUÂN DŨNG

- Điều hành các hoạt động chung của Thư viện Quốc gia Việt Nam; Chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Phòng Hành chính, Tổng hợp; Phòng Tin học; Phòng Bổ sung, Trao đổi; Phòng Đọc; Phòng Thông tin tư liệu.

alt

Phó Giám đốc: BÀ NGUYỄN NGỌC ANH

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Phòng Lưu chiểu; Phòng Phân loại, Biên mục; Phòng Nghiên cứu khoa học và Hướng dẫn nghiệp vụ; Phòng Bảo quản tài liệu.

_____________________________________

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CÁC PHÒNG BAN

Phòng Lưu chiểu

 • Ông Doãn Anh Đức: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39363087

Phòng Bổ sung, Trao đổi

 • Bùi Thị Thủy: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.38252643

Phòng Phân loại, Biên mục

 • Lê Khánh Vân: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39386134

Phòng Tin học

 • Ông Lê Đức Thắng: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.38255419

Phòng Bảo quản tài liệu

 • Lê Phương Lan: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39364623

Phòng Đọc + bộ phận làm thẻ

 • Trần Thị Phương Lan: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39386137

Phòng Thông tin tư liệu

 • Ông Đỗ Công Lừng: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.38254927

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hướng dẫn nghiệp vụ

 • Hoàng Thị Thu Trang: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39363754

Phòng Hành chính, Tổng hợp

 • Nguyễn Thị Thu Phương: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.38255397