Phòng Thông tin tư liệu

E-mail Print

Chức năng

 • Tổ chức, hướng dẫn bạn đọc tra cứu thông tin, trả lời các yêu cầu tin cho mọi đối tượng độc giả thư viện, từng bước hoàn thiện bộ máy tra cứu thông tin tư liệu của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Nhiệm vụ

 • Tổ chức nói chuyện và triển lãm sách báo theo chuyên đề
 • Quản lý, duy trì, bảo quản và tổ chức phục vụ bạn đọc hai kho sách Tra cứu và nghiệp vụ của thư viện.
 • Tập huấn độc giả cách tra cứu tìm kiếm thông tin trên nhiều nguồn lực khác nhau và biết cách đánh giá chọn lọc thông tin.
 • Xây dựng và tổ chức nguồn thông tin tham khảo phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau từ tin tức thời sự, kinh tế, xã hội đến thông tin về kỹ thuật và các thông tin chuyên ngành… 
 • Thực hiện cung cấp thông tin tư liệu theo yêu cầu bạn đọc. Cung cấp thông tin với nhiều hình thức khác nhau như trả lời câu hỏi, bản sao tài liệu, sưu tầm thư mục, danh sách bộ sưu tập, cung cấp thông tin ở dạng giấy, qua email hoặc qua đường bưu điện.
 • Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu thông tin trực tiếp từ bạn đọc, hoặc qua điện thoại hay thư điện tử.
 • Xây dựng bộ máy tra cứu tìm tin riêng để thực hiện nhiệm vụ được giao, nhập biểu ghi và quản lý CSDL thông tin. Tạo ra các sản phẩm thông tin tư liệu.
 • Thực hiện các dịch vụ thông tin theo địa chỉ phục vụ mọi đối tượng bạn đọc trong và ngoài thư viện. Lập hồ sơ lưu trữ về dịch vụ thông tin Hỏi – Đáp.
 • Tiếp thị, giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm thông tin – tư liệu của TVQG với người sử dụng
 • Biên soạn các thư mục địa chí, thư mục chuyên đề
 • Quản lý hệ thống mục lục tra cứu của thư viện.
 • Nghiên cứu lý luận, đúc rút kinh nghiệm hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng định mức lao động, quy trình kỹ thuật về công tác thông tin tra cứu.

Dịch vụ và sản phẩm

 • Biên soạn các loại thư mục địa chí, thư mục chuyên đề theo yêu cầu
 • Tư vấn và hỗ trợ bạn đọc xác định đúng nguồn thông tin phù hợp với yêu cầu tìm kiếm thông tin.
 • Tập huấn cách tra cứu tìm kiếm thông tin trên nhiều nguồn lực khác nhau và biết cách đánh giá chọn lọc thông tin.
duong-ke.gif