Phòng Bảo quản tài liệu

E-mail Print

Chức năng:

 • Tổ chức, quản lý hệ thống Tổng kho của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bảo quản, phục chế, chuyển dạng tài liệu và đáp ứng nhu cầu của độc giả sử dụng vốn tài liệu của Thư viện.

Nhiệm vụ:

 • Cung cấp tài liệu theo yêu cầu của độc giả
 • Tiếp nhận và tổ chức hệ thống kho sách. Xử lý hình thức sách mới cho kho tự chọn.
 • Vệ sinh tài liệu, phòng chống mối mọt và các sự xâm hại khác với tài liệu.
 • Tổ chức, quản lý và thực hiện theo kế hoạch về tu bổ, phục chế, chuyển dạng đối với từng loại hình tài liệu của Thư viện
 • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công

Sản phẩm - dịch vụ:

 • Tư vấn tổ chức, quản lý và bảo quản kho tàng, tài liệu bao gồm: cơ sở hạ tầng, môi trường vi khí hậu, thiết bị lưu trữ, tổ chức và quản lý, các giải pháp xử lý bảo quản tài liệu.
 • Bảo quản và vệ sinh kho tàng, tài liệu.
 • Xử lý tu bổ, phục chế các dạng tài liệu giấy hư hại gồm các công đoạn tùy chọn.
 • Đóng tập bìa cứng, mềm các loại tài liệu cũ và mới.
 • Chuyển dạng tài liệu từ vi phích sang giấy, dạng giấy sang dạng số
 • Nhân bản tài liệu.