NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
1 Nâng cao chất lượng nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu cho người dân nông thôn huyện ngoại thành Hà Nội
2 Công nghệ mạng lưới vạn vật kết nối Internetvà ứng dụng trong thư viện thông minh
3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo quản tài liệu hán nôm tại các thư viện Việt Nam
4 Vài nét về khả năng xây dựng thư viện điện tử của các thư viện trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5 Mô hình hành vi thông tin của giảng viên: từ kết quả nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh
6 Marketing qua mạng xã hội facebook trong hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp
7 Tiếp thị truyền thông xã hội trong hoạt động thư viện - thông tin
8 Phát triển kỹ năng và phương pháp tiếp cận việc đọc sách của sinh viên tại thư viện các trường đại học
9 Đào tạo kỹ năng thông tin cho người sử dụng thông qua phương pháp học tập dựa trên trò chơi
10 Phát triển thư viện số thông minh trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0
11 Đào tạo ngành thư viện - thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
12 Quản trị tri thức và khả năng ứng dụng trong thư viện các trường đại học
13 Vai trò và cơ hội của các thư viện trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu mở phục vu cộng đồng
14 Cách mạng công nghiệp 4.0 và thách thức đối với thư viện Việt Nam
15 Một số mô hình quản lý chất lượng và việc thực hiện quản lý chất lượng trong lĩnh vực thư viện - thông tin
16 Giáo dục đại học với công tác đào tạo năng lực thông tin cho sinh viên hiện nay
17 Vai trò của các thư viện trong việc thúc đẩy sự phát triển của nhân văn số
18 Giải pháp phần mềm Open Journal Systems trong xây dựng và quản lý xuất bản tạp chí trực tuyến
19 Xây dựng Subject guides trong thư viện đại học ở Việt Nam
20 Hợp tác chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện luật ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp
21 Mô hình và khung kiến thức số
22 Vài nét về hoạt động của hệ thống mượn liên thư viện quốc gia Hàn Quốc Chaekbada
23 Mô hình liên thông nguồn học liệu giữa thư viện nhánh và thư viện trung tâm tại các trường đại học
24 Xây dựng dịch vụ thư viện - thông tin hỗ trợ hoạt động công bố khoa học của giảng viên trong các trường đại học
25 Dịch vụ thông tin cho người khiếm thị dưới góc nhìn văn hoá
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 16