NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
1 Nghiên cứu phát triển của web cùng các “thế hệ thư viện” và đề xuất mô hình thư viện đại học việt nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
2 Xuất bản phẩm điện tử - nhân tố tạo nên sự thay đổi trong hoạt động thư viện
3 Pháp luật quyền tác giả trong hoạt động của thư viện một số đánh giá và kiến nghị hoàn thiện
4 Thư viện công cộng trong bức tranh xoá đói giảm nghèo
5 Hệ sinh thái thư viện - Xu hướng phát triển tất yếu
6 Kết quả thực nghiệm mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện - thông tin tại hệ thống thư viện đại học Việt Nam
7 Nghiên cứu ứng dụng Internet of Things trong tạo lập, quản lý tài nguyên số
8 Học sinh và vấn đề đạo đức trong sử dụng thông tin
9 Những thay đổi trong công tác biên mục - tiền đề chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
10 Một số vấn đề trong quản lý dữ liệu nghiên cứu của các thư viện
11 Vai trò của các thư viện trong xã hội tri thức mở
12 Một số mô hình tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông
13 Nghiên cứu nhu cầu tin của người khiếm thị nhằm mở rộng công tác phục vụ người dùng tin tại các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam
14 Nâng cao năng lực của người làm công tác phục vụ trong thư viện đại học
15 Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động thư viện trong công an nhân dân thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
16 Phân tích các kỹ năng cốt lõi nhằm sử dụng và phát triển tài nguyên giáo dục mở
17 Nhận thức của sinh viên về vấn đề bản quyền tiếp cận từ góc độ tài nguyên giáo dục mở
18 Phát triển hệ thống thư viện trường tiểu học ở Việt Nam
19 Thời đại kỹ thuật số và những yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu tin của người dùng tin
20 Manuscriptorium và giải pháp quản lý, khai thác tài liệu cổ trong các thư viện Việt Nam
21 Thư viện Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
22 Nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh
23 Xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục mở dựa trên nền tảng WikiHow tiếng Việt
24 Tìm hiểu một số yếu tố tác động đến hành vi thông tin của giảng viên
25 Quyền tác giả trong hoạt động sao chép và số hoá tài liệu tại thư viện các trường đại học
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 14