NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
101 Xây dựng sản phẩm thông tin “Hướng dẫn học tập và nghiên cứu theo chủ đề” của các thư viện đại học Việt Nam
102 Xây dựng các hướng dẫn sử dụng thư viện trên môi trường web
103 PR trong hoạt động thư viện một hướng nhìn mới
104 Tài nguyên giáo dục mở và nhận diện các yếu tố tác động đến việc phát triển tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam
105 Lưu trữ web - nhiệm vụ của thư viện trong thời đại thông tin số
106 Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học
107 Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của thư viện công cộng
108 Phát triển nguồn nhân lực tại các thư viện đồng bằng sông Hồng:Nghiên cứu trường hợp
109 Một vài nét về kho tài liệu vi dạng của Thư viện Quốc gia Việt Nam
110 Phát triển không gian học tập chung hỗ trợ hành vi thông tin: yêu cầu đối với người làm thư viện
111 Ứng dụng quảng cáo qua mạng trong hoạt động thư viện đại học
112 Giáo dục văn hoá đọc trong thư viện trường tiểu học ở Hà Nội
113 Tác động của Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” với hoạt động thư viện và việc thúc đẩy văn hoá đọc
114 Ứng dụng podcasting tại thư viện các trường đại học ở Việt Nam
115 Tài nguyên thông tin
116 Thư viện trong kỷ nguyên số: Các dịch vụ sáng tạo và sự chuyển đổi không gian
117 Hướng tới xây dựng bảng tra ký hiệu phân loại thập phân dewey dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn: Nghiên cứu trường hợp
118 Giới thiệu trữ lượng tài liệu và các hoạt động tại Thư viện Viện Khảo cổ học
119 Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thư viện quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh
120 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc học tập tiếp tục của người làm thư viện đại học
121 Quản lý tri thức và vai trò của thư viện
122 Phần mềm mã nguồn mở và việc ứng dụng trong tiến trình tin học hoá hoạt động thư viện ở Việt Nam
123 Liên hiệp thư viện - mô hình phát triển bền vững cho thư viện Việt Nam
124 Phòng chống cháy nổ khi thư viện đặt trên tầng cao
125 Hoạt động thông tin thư mục trong giai đoạn phát triển của công nghệ thông tin
 
Page 5 of 16