NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
151 Xây dựng mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam
152 Phát triển các loại hình sản phẩm và dịch vụ thư viện - thông tin trong các trường đại học hướng tới mô hình đại học nghiên cứu
153 LRC 2.0 - mô hình ứng dụng web 2.0 cho thư viện học thuật
154 Khái niệm kiến thức thông tin được hiểu như thế nào?
155 Công cụ và những hướng dẫn cần thiết đảm bảo sự chuẩn hoá cho công tác biên mục chủ đề
156 Tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện quận, huyện ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
157 Một số ý kiến về văn bản quy phạm pháp luật về thư viện và hoạt động quản lý nhà nước về thư viện ở Việt Nam
158 Phân tích các khoảng cách trong đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện theo mô hình SERVQUAL
159 Phát huy vai trò liên chi hội trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học
160 Tăng cường hoạt động nghiên cứu người dùng tin và nhu cầu tin trong thư viện trường đại học phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ
161 Học tập phục vụ cộng đồng: yêu cầu đổi mới giảng dạy chuyên ngành thư viện - thông tin
162 Marketing trực tuyến và ứng dụng của marketing trực tuyến trong hoạt động thư viện - thông tin
163 Hợp tác chia sẻ học liệu giải pháp tăng cường nguồn lực thông tin cho thư viện đại học Việt Nam
164 Chuyên gia truyền thông tại các thư viện trường học
165 Thông thạo thông tin
166 Quan hệ liên kết trong biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo MARC 21
167 Hiện đại hoá hoạt động thông tin - thư viện các trường đại học trong thời đại công nghệ góp phần đổi mới chất lượng giáo dục đại học Việt Nam
168 Nguồn tài liệu trực tuyến: quá trình và xu hướng phát triển trong các thư viện trên thế giới
169 Áp dụng một số lý thuyết quản lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các thư viện Việt Nam hiện nay
170 Thư viện với sự phát triển bền vững xã hội học tập ở Việt Nam
171 Làm gì để tăng cường phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng Việt Nam?
172 Quảng bá qua email trong hoạt động thư viện
173 Online chat - những lợi ích cho bạn đọc và thư viện
174 DSPACE, giải pháp phần mềm cho thư viện điện tử quản lý và khai thác nguồn thông tin số nội sinh ở các trường đại học hiện nay
175 Thời cơ và thách thức để phát triển ngành công nghiệp nội dung số ở Việt Nam
 
Page 7 of 16