NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
176 Nghiên cứu, xây dựng chương trình nâng cao kiến thức thông tin cho sinh viên theo cách đánh giá của UNESCO
177 Đào tạo kiến thức thông tin trực tuyến trong thư viện đại học ở Việt Nam
178 Ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở koha giải pháp tốt cho hệ thống thư viện đại học, cao đẳng ở Việt Nam
179 Một số nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên
180 Mô hình không gian học tập ở các thư viện đại học
181 Chuẩn hoá hoạt động thông tin - thư viện bệnh viện từ kết quả khảo sát thư viện bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh
182 Đầu tư vào thư viện đại học và các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư
183 Dự án và dự án phát triển cơ quan thông tin - thư viện
184 Thư viện đại học trước xu thế sử dụng thiết bị di động trong học tập của sinh viên
185 Mạng xã hội Facebook phương tiện hữu ích hỗ trợ hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện Việt Nam hiện nay
186 Một số đề xuất nhằm nâng cao hoạt động truyền thông marketing tại thư viện đại học ở Việt Nam
187 Sự cần thiết chia sẻ nguồn lực thông tin trong thư viện quận, huyện Tp. Hồ Chí Minh
188 Một số nhận thức cơ bản về chuẩn hoá trong hoạt động thư viện
189 Một số vấn đề về quản lý thư viện hiện đại
190 Phát triển dịch vụ thông tin trong môi trường điện tử tại thư viện đại học
191 Số hoá tài liệu nội sinh góp phần giảm khoảng cách số trong giáo dục và đào tạo cao đẳng - đại học
192 Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam
193 Vai trò của thư viện trường trong việc xây dựng và phát triển tủ sách lớp học ở các thư viện trường phổ thông
194 Giảng dạy khung phân loại thập phân Dewey: một vài vấn đề liên quan
195 Ứng dụng phần mềm Dspace phiên bản 4.0 trong xây dựng thư viện số
196 E - marketing trong thư viện số
197 Một số chuẩn mô tả dữ liệu nhằm liên kết và chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện
198 Tăng cường kỹ năng thực hành trong đào tạo người làm thư viện để đáp ứng yêu cầu của xã hội
199 Tỷ lệ các môn công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo ngành khoa học thông tin - thư viện
200 Lý thuyết hệ thống và ứng dụng trong hệ thống thông tin - thư viện các trường đại học kỹ thuật Việt Nam
 
Page 8 of 16