NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
126 Phát triển văn hoá đọc trong việc xây dựng đời sống văn hoá nông thôn
127 Các hướng tiếp cận đánh giá thư viện trường phổ thông: nghiên cứu trường hợp
128 Một số nhận biết trong quá trình biến đổi mau lẹ của hoạt động thư viện hiện đại
129 Dịch tài liệu chuyên ngành thư viện - thông tin Anh - Việt
130 Ứng dụng cổng kiến thức trong thư viện đại học
131 Phác thảo về mô hình thư viện cấp cơ sở ở nước ta hiện nay
132 Ứng dụng trắc lượng thư mục trong quá trình tạo lập các nguồn tin khoa học
133 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê trong hoạt động thư viện đối với hệ thống thư viện công cộng Việt Nam
134 Từ cổng thông tin thư viện tiến tới xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học
135 Mô hình 4c trong đào tạo người làm thư viện
136 Sự phát triển của các thư viện Việt Nam hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với mô hình cơ cấu tổ chức
137 Vai trò của cán bộ liên lạc/ chuyên gia chủ đề ở thư viện các trường đại học trên thế giới
138 Có đất mới gieo nên lúa!...
139 Thư viện xanh không gian tri thức thân thiện
140 Tổ chức sự kiện trong hoạt động thư viện - thông tin
141 Sự tác động của công nghệ thông tin tới hoạt động thư viện - thông tin
142 Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thư viện - thông tin tại hệ thống thư viện quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh
143 Đề xuất mô hình phát triển nguồn lực thông tin cho hệ thống thư viện công cộng Việt Nam
144 Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện và việc thực hiện, áp dụng vào thực tiễn quản lý và tổ chức hoạt động trong các thư viện hoạt động bằng ngân sách nhà nước
145 ZOPIM - Giải pháp hỗ trợ trực tuyến cho thư viện các trường đại học Việt Nam
146 Xu hướng đổi mới hoạt động thư viện đại học giai đoạn hiện nay
147 Thư viện trường phổ thông với việc hình thành và rèn luyện thói quen, kỹ năng sử dụng thông tin của học sinh
148 Nghiên cứu hành động: cách tiếp cận trong nghiên cứu hành vi thông tin của người dùng tin
149 Áp dụng công cụ quản lý chất lượng toàn diện trong hoạt động thư viện - thông tin ở Việt Nam
150 Lợi thế tiếp cận thông tin qua thư viện số với tiếp cận thông tin qua kênh xuất bản, phát hành
 
Page 6 of 16