NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
76 Tìm hiểu các phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện - thông tin
77 Giải pháp phát huy giá trị vốn tài liệu hán nôm tại các thư viện Việt Nam
78 Tổng quan về ảnh hưởng của tính mở trong giáo dục đại học
79 Vai trò của thư viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc
80 Các xu hướng ứng dụng trang web trong hoạt động thư viện - thông tin
81 Quản lý dữ liệu nghiên cứu: Một cách tiếp cận quản trị dữ liệu cho các thư viện Việt Nam
82 Hợp tác giữa người làm thư viện - giáo viên và việc xây dựng nguồn học liệu trong trường phổ thông
83 Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động thư viện - thông tin đối với thư viện chuyên ngành, đa ngành
84 Đào tạo năng lực thông tin - Xu hướng thiết yếu cho các thư viện công cộng
85 METS - trong bài toán quản lý thư viện số hiện nay
86 Truy cập mở phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thư viện đại học
87 Tác động của tài nguyên giáo dục mở đối với hành vi thông tin của giảng viên
88 Vai trò của tài nguyên giáo dục mở và truy cập mở trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam
89 Nghiên cứu tình huống và việc áp dụng trong giảng dạy sinh viên ngành Thư viện - Thông tin tại các trường đại học ở Việt Nam
90 Ứng dụng subject guides trong hoạt động thư viện - thông tin
91 Thực trạng và giải pháp công tác giảng dạy, học tập môn xử lý thông tin ở Việt Nam
92 Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường phổ thông trong thế kỷ XXI
93 Đào tạo nguồn nhân lực thư viện - thông tin vừa đáp ứng nhu cầu, vừa làm thay đổi nhu cầu xã hội
94 Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing trong thư viện công cộng
95 “Không gian chia sẻ S.hub” - Mô hình dịch vụ thư viện đổi mới tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
96 Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trong thời đại công nghệ số
97 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng
98 Internet với việc quảng bá hoạt động thư viện - thông tin
99 Phát triển dịch vụ tham khảo trong thư viện Việt Nam
100 Mô hình hành vi thông tin
 
Page 4 of 16