PHẦN 4: TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bác Hồ - Tấm gương cần kiệm liêm chính

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Bác Hồ - Tấm gương cần kiệm liêm chính

Tác giả: Vũ Trung

Thông tin xb: H. : Văn hoá dân tộc, 2014

Mô tả vật lý: 115tr., 20cm

Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời

Thông tin xb: H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017

Mô tả vật lý: 204tr.: ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Dương - s.t., b .s. ; Vũ Thị Kim Yến - s.t., b .s. ; Nguyễn Thị Bình - s.t., b .s. ; Lường Thị Lan - s.t., b .s.

Từ khoá: Học tập; tư tưởng; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ dạy chúng ta

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ dạy chúng ta

Thông tin xb: H.: Mỹ thuật, 2014

Mô tả vật lý: 88tr., 24cm

Tác giả bổ sung: Trần Thị Ngân - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Việt Bắc - Thái Nguyên

E-mail Print

Tên sách: Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Việt Bắc - Thái Nguyên

Thông tin xb: Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2015

Mô tả vật lý: 239tr., 22tr. ảnh, 21cm

Từ khóa: Bảo tồn; Di sản văn hoá; Khu di tích; Thái Nguyên

Tác giả bổ sung: Phạm Xuân Đương ; Lê Quang Dực ; Đặng Văn Bài ; Phạm Tất Quynh ; Đồng Khắc Thọ

Đọc chi tiết...
 

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một năm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

E-mail Print

Tên sách: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một năm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2008

Mô tả vật lý: 386tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Vũ Văn Phúc - ch.b. ; Trương Minh Tuấn - b.s. ; Ngô Văn Thạo - b.s. ; Trần Thị Quỳnh Hoa - b.s. ; Đào Mai Phương - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Học tập; Đạo đức; Chỉ đạo; Văn bản

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý: 215tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - ch.b. ; Võ Văn Bé - b.s. ; Phạm Hồng Chương - b.s. ; Nguyễn Thị Kim Dung - b.s. ; Lê Thị Thu Hồng - b.s.

Từ khóa: Tiểu sử; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Tác giả: Đỗ Quang Hưng

Thông tin xb: H. : Lao động Xã hội, 2008

Mô tả vật lý: 808tr., 27cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công đoàn; Giai cấp công nhân; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Công nhân viên chức và cán bộ công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Công nhân viên chức và cán bộ công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Lê Quang Minh - s.t; Trần Đức Huy - s.t.;

Thông tin xb: H. : Lao động, 2012

Mô tả vật lý: 387tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Học tập

Đọc chi tiết...
 

Đạo đức phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Đạo đức phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Thang Văn Phúc

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1998

Mô tả vật lý: 344tr, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cải cách hành chính; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Đề cương học tập chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh" là đạo đức, là văn minh"

E-mail Print

Tên sách: Đề cương học tập chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh": Tài liệu học tập chủ đề năm 2010 Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 31tr., 19cm

Từ khóa: Xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 10