PHẦN 4: TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người

Tác giả: Trần Văn Giàu

Thông tin xb:H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 108tr., 21cm

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh bàn về phong cách

E-mail Print

Hồ Chí Minh bàn về phong cách

Tác giả: Lê Thị Nhung, Phạm Văn Tuân, Vũ Tình

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019

Mô tả vật lý: 47tr., 21cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Chính trị, phong cách

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo: Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo: Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Trường Chinh; Phạm Văn Đồng; Võ Nguyên Giáp…

Thông tin xuất bản: H. : Lao động Xã hội, 2007

Mô tả vật lý: 800tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Đào tạo

Đọc chi tiết...
 

Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì

E-mail Print

Tên sách: Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì

Tác giả: Phạm Văn Đồng

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 160tr., 15cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Học tập đạo đức Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Học tập đạo đức Bác Hồ

Tác giả: Vũ Khiêu

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 174tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh; Học tập

Đọc chi tiết...
 

Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2013

Mô tả vật lý: 347tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 251tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Tình - s.t., b.s. ; Chu Đức Tính - s.t., b.s. ; Phạm Thị Lai - s.t., b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hương - s.t., b.s. ; Nguyễn Tường Vân - s.t., b.s.

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2006

Mô tả vật lý: 467tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của nhân dân

E-mail Print

Tên sách: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của nhân dân

Tác giả: Nhiều tác giả

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2018

Mô tả vật lý: 178tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Phong cách Hồ Chí Minh; Tài liệu học tập

Đọc chi tiết...
 

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dậy

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Học tập và làm theo lời Bác Hồ dậy

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 1968

Mô tả vật lý: 181tr. : 1 chân dung ; 16cm

Từ khóa: Việt Nam; Thanh niên; lí tưởng cộng sản

Đọc chi tiết...
 
Page 3 of 10