PHẦN 4: TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Những mẩu chuyện về đạo đức tác phong của Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Những mẩu chuyện về đạo đức tác phong của Bác Hồ

Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 162tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Lại Thế Sử ; Lưu Quang Huyền ; Lưu Nam Huyền ; Trà Giang

Từ khóa: Đạo đức; Việt Nam; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những nội dung, phương pháp cơ bản học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

413667Tên sách: Những nội dung, phương pháp cơ bản học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Quang Nhiếp

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2018

Mô tả vật lý: 191tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách

Đọc chi tiết...
 

Những tấm gương bình dị

E-mail Print

Tên sách: Những tấm gương bình dị

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý: 189tr.: ảnh, 20cm

Tác giả bổ sung: Thái Sơn ; Trần Tâm ; Lưu Văn Nhân ; Hồng Phúc Minh Triết ; Lê Quang Trạng

Từ khóa: Điển hình tiên tiến; An Giang; Bút kí; Bài viết

Đọc chi tiết...
 

Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 295tr., 24cm

Từ khóa: Cá nhân; Tập thể ; Điển hình tiên tiến ; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Những tấm gương tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh: Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

E-mail Print

Tên sách: Những tấm gương tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh: Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tác giả: Đỗ Sâm

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và Truyền thông, 2013

Mô tả vật lý: 250tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Nhân vật lịch sử; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Những tập thể điển hình trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

E-mail Print

Tên sách: Những tập thể điển hình trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 476tr., 21cm

Từ khóa: Điển hình tiên tiến; Đạo đức; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Noi gương học tập và làm theo lời Bác

E-mail Print

Tên sách: Noi gương học tập và làm theo lời Bác

Thông tin xb: H.: Mỹ thuật, 2013

Mô tả vật lý: 148tr., 24cm

Tác giả bổ sung: Mỹ Kim ; Nguyễn Thị Phương Hoa ; Nguyễn Anh Minh ; Phan Xuân Biên ; Trần Thị Ngân - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn

E-mail Print

Tên sách: Phong cách làm việc Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2015

Mô tả vật lý: 222tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - ch.b. ; Vũ Văn Thuấn ; Đặng Văn Thái ; Lê Thị Thu Hồng ; Nguyễn Xuân Trung

Từ khóa: Phong cách làm việc

Đọc chi tiết...
 

Phong cách Hồ Chí Minh - Lãnh đạo

E-mail Print

Tên sách: Phong cách Hồ Chí Minh - Lãnh đạo

Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2020

Mô tả vật lý: 79tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Phong cách ; Lãnh đạo

Đọc chi tiết...
 

Phong cách Hồ Chí Minh - Làm việc

E-mail Print

Tên sách: Phong cách Hồ Chí Minh - Làm việc

Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2020

Mô tả vật lý: 79tr., 24cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Phong cách làm việc

Đọc chi tiết...
 
Page 8 of 10