Những tấm gương tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh: Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

E-mail Print

Tên sách: Những tấm gương tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh: Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tác giả: Đỗ Sâm

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và Truyền thông, 2013

Mô tả vật lý: 250tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Nhân vật lịch sử; Việt Nam

Cả cuộc đời chiến đấu, hy sinh không mệt mỏi vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân; Bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân. Với nhân cách sáng ngời, Người mãi là một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản chân chính và cũng là tấm gương đạo đức bình dị cho mọi người, ai cũng có thể học tập và làm theo…

Để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu cuốn sách “Những tấm gương tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh”.

Mỗi bài viết, mỗi nhân vật trong cuốn sách là những mẫu người khác nhau, dòng thời gian, hoàn cảnh, vị trí, ngành nghề của họ trong xã hội cũng khác nhau, song đều cho ta thấy được những tấm gương sáng, đáng ngợi ca, học tập.

Cuốn sách không chỉ phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức với nhiều hình ảnh minh họa mà tính trung thực của lịch sử cũng được tôn trọng tuyệt đối. Đây là tài liệu bổ ích cho mọi thế hệ biết thêm được những kiến thức lịch sử, những cống hiến thầm lặng của con người đất Việt.

Cuốn sách cũng nhắc nhở mỗi chúng ta ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, từ đó, soi mình vào để trưởng thành, để phấn đấu trở thành những gương sáng tiêu biểu, là học trò xuất sắc của thời đại Hồ Chí Minh.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-594844.html