Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H.: Từ điển Bách khoa, 2005

Mô tả vật lý: 241tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Thanh Vân - s.t., b.s. ; Vinh Quang - s.t., b.s.

Từ khóa: Đạo đức; Tư tưởng

“Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh” giới thiệu những nội dung cơ bản trong tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Một số bài nói, bài viết của bác về đạo đức; Trích một số bài nói và viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về tư tưởng đạo đức của Bác.

Thông qua nội dung của cuốn sách, người đọc sẽ cảm nhận được tấm gương cao đẹp của Bác Hồ trên bình diện đạo đức như cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, khiêm tốn... Những đức tính đó là những đức tính mà chúng ta cần phải noi theo để rèn luyện bản thân, hoàn thiện phẩm chất cá nhân để góp phần xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn đất nước đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-267614.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: