Tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non

E-mail Print

Tên sách: Tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non

Tác giả: Phan Thị Lan Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên,…

Thông tin xb: H. : Giáo dục, 2014

Mô tả vật lý: 51tr.: ảnh, bảng, 27cm

Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo; Phương pháp giảng dạy; Đạo đức Hồ Chí Minh; Sách giáo viên; Tài liệu hướng dẫn

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá kiệt xuất; Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.

Đạo đức nổi bật của Người là lòng yêu nước, thương dân. Lúc sinh thời Người đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, những chủ nhân nhỏ tuổi của đất nước. Tình thương yêu Người dành cho trẻ em thật bao la. Tình yêu đó bắt nguồn từ lí tưởng của Người: Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại - Giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Sự quan tâm đặc biệt của Người dành cho trẻ em còn bắt nguồn từ tầm nhìn xa, trông rộng, Vì lợi ích trăm năm”, từ chiến lược con người. Trong chiến lược đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun trồng thế hệ mầm non của đất nước. Vì “ngày nay các cháu là nhi đồng, ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang quan tâm ngày một tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tài liệu Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy và học tập, giúp cho giáo viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời là tài liệu giúp giáo viên xây dựng nội dung chủ đề về Bác Hồ.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-618907.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: