Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2008

Mô tả vật lý: 182tr.: ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Lê Hoài Nhân

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng

Năm 2008 báo Đồng Nam là một trong những tờ báo Đảng địa phương sớm triển khai tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động lớn có ý nghĩa chính trị sâu sắc thông qua cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Trên 4.000 bài dự thi quả thật là con số bất ngờ, thể hiện cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau: Giáo viên, học sinh của ngành giáo dục - đào tạo; Cán bộ công chức, người lao động; Hội viên cựu chiến binh, cán bộ hưu trí; Các cháu thiếu nhi, học sinh bậc tiểu học... càng bộc lộ ý nghĩa sâu sắc mà cuộc thi mang lại.

Mỗi bài dự thi là mỗi tấm lòng, tình cảm chân thành của người viết, không chỉ tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi mà quan trọng hơn là tình cảm, suy nghĩ chân thực về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn dân ta học tập và noi theo.

Cuốn sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tuyển chọn một số bài viết nổi bật từ cuộc thi này để giới thiệu với bạn đọc.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-410787.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: