Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh con đường phát triển, hoàn thiện nhân cách người cách mạng

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh con đường phát triển, hoàn thiện nhân cách người cách mạng

Tác giả: Nguyễn Bá Dương

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2010

Mô tả vật lý: 241tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tài liệu học tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới; sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.

Cuốn sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh con đường phát triển, hoàn thiện nhân cách người cách mạng” bao gồm 2 nội dung chính:

Phần 1: Giới thiệu quá trình hình thành và nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người cách mạng;

Phần 2: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong quân đội hiện nay.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-452244.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: