Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tài liệu tuyên truyền dùng trong công nhân, viên chức, lao động

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tài liệu tuyên truyền dùng trong công nhân, viên chức, lao động

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Thông tin xb: H. : Lao động, 2007

Mô tả vật lý: 99tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Chủ nghĩa cá nhân; Tài liệu học tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.

Sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Những tác phẩm, lời dạy của Bác về đạo đức cách mạng, chủ nghĩa cá nhân và những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Góp phần triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp biên soạn cuốn sách với 4 nội dung chính:

Phần 1: Sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Phần 2: Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạnh, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần 3: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức

Phần 4: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-330503.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: