Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019

Mô tả vật lý: 184tr.; 20cm

Từ khóa: Tiểu sử; Hồ Chí Minh; Hỏi và đáp

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Trẻ hợp tác với Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản quyển sách "Hỏi & đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Với hình thức Hỏi và Đáp súc tích, dễ hiểu, sách đã trở thành một tài liệu hữu ích trong các cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ, đã được tái bản nhiều lần.

Tài liệu đang được lưu trữ tại Kho Lưu chiểu, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-416326.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: