Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 343tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Hoàng Anh - b.s., tuyển chọn ; Nguyễn Quốc Bảo - b.s., tuyển chọn ; Dương Minh Đức - b.s., tuyển chọn ; Phạm Xuân Mỹ - b.s., tuyển chọn ; Nguyễn Hải Đăng - b.s., tuyển chọn

Từ khóa: Đạo đức cách mạng

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho Đảng ta, nhân dân ta cùng lớp lớp thế hệ người Việt Nam nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cuộc vận động lớn để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và mọi người trong xã hội ta đạo đức cách mạng, đạo đức của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Nhằm cung cấp tài liệu cho các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia giới thiệu cuốn sách “Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nội dung sách được trình bày rất rõ ràng với ba phần chính, sắp xếp khoa học theo từng chủ đề giúp bạn đọc tiện nghiên cứu.

Phần 1: Tập hợp những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Phần 2: Giới thiệu nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Phần 3: Giới thiệu nội dung sáng mãi tấm gương của Người.

“Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nêu bật những nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như “trung với nước, hiếu với dân”; “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; “yêu thương, quý trọng con người, luôn tin tưởng ở quần chúng”; “sống có tình, có nghĩa”; “tinh thần quốc tế trong sáng”. Qua những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện vô cùng xúc động về tấm gương đạo đức của Người được tuyển chọn kỹ lưỡng giới thiệu trong cuốn sách, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, càng thêm quyết tâm, nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-578633.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: