Những chuyện kể về Bác Hồ với chiến sỹ

E-mail Print

Tên sách: Những chuyện kể về Bác Hồ với chiến sỹ

Thông tin xb:H. : Lao động, 2010

Mô tả vật lý:180tr., 24cm

Từ khóa: Chiến sĩ; Truyện kể

Thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của bộ chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhà xuất bản Lao động phối hợp với công ty TNHH Đông Tân xuất bản cuốn sách “Những chuyện kể về Bác Hồ với chiến sĩ”.

Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện của nhiều tác giả kể về những nét phẩm chất cao đẹp trong sáng của chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ở một ý nghĩa khác, cuốn sách nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ với bạn đọc. Thông qua đó, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong mỗi chúng ta.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-446863.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: