Phong cách làm việc Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn

E-mail Print

Tên sách: Phong cách làm việc Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2015

Mô tả vật lý: 222tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - ch.b. ; Vũ Văn Thuấn ; Đặng Văn Thái ; Lê Thị Thu Hồng ; Nguyễn Xuân Trung

Từ khóa: Phong cách làm việc

Phong cách Hồ Chí Minh nói chung và phong cách làm việc nói riêng là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta. Phong cách làm việc của Người là một nét đặc sắc tạo nên nhân cách Hồ Chí Minh - Nhân cách của một lãnh tụ chính trị và nhà khoa học chân chính, nhà văn hóa lớn, thấm nhuần chủ nghĩa nhân văn cao cả và triết lý hành động vì con người. Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh không chỉ tác động đến nhận thức mà còn có sức cảm hoá con người, là phong cách của một vĩ nhân nhưng lại không xa lạ, khác thường mà rất gần gũi, ai cũng có thể học tập và làm theo. Phong cách của Người không chỉ là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã và đang học tập, phấn đấu rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức do Người đề ra. Phong cách Hồ Chí Minh là hình thức biểu hiện tập trung nhất, rõ nét nhất của đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhấn mạnh việc học tập và rèn luyện theo mực đạo phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể nói, việc nghiên cứu, tìm hiểu và học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng, đặc biệt là đôi với cán bộ, đảng viên giữ vai trò lãnh đạo trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-686089.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: