Phong cách Hồ Chí Minh - Quần chúng

E-mail Print

Tên sách: Phong cách Hồ Chí Minh - Quần chúng

Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2020

Mô tả vật lý: 79tr., 24cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Phong cách ; Quần chúng

Nói về phong cách Hồ Chí Minh thì phong cách quần chúng là một trong những nội dung đặc sắc nhất. Phong cách này xuất phát từ quan niệm: Nước ta là nước dân chủ, dân là chủ và làm chủ, cán bộ, đảng viên là “công bộc” của dân.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về gần dân, học dân, kính trọng phục vụ nhân dân, Người nói: “Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”, “Cán bộ muốn cho xứng đáng, phải làm được việc. Muốn làm được việc, thì phải được dân tin, dân phục, dân yêu”. Do vậy, trong mọi hoạt động của người cán bộ, đảng viên phải luôn dựa vào sức mạnh của dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đi đúng đường lối quần chúng.

“Phong cách Hồ Chí Minh - Quần chúnggồm một số câu chuyện kể về Bác Hồ để thấy được tấm lòng bao dung tất cả, sự gần gũi, sâu sát, chống bệnh quan liêu, lãng phí... của Bác với các tầng lớp nhân dân.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-865362.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: