Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Đức Hồng Hà

Thông tin xb: H.: Lao động Xã hội, 2014

Mô tả vật lý: 379tr., 24cm

Tác giả bổ sung: Lê Mai Hoa

Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh; Trường học; Học tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Đã 51 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu…, thì việc học tập và làm theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Bác nói riêng lại càng đặt ra bức thiết.

Cuốn sách “Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”tóm tắt tiểu sử và Tuyên ngôn độc lập cùng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khái niệm, đặc điểm của nhà trường và sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và một số mẩu chuyện đạo đức về Người...

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-622866.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: