Vẻ đẹp đời thường Hồ Chí Minh

E-mail Print

VN08.06785Tên sách: Vẻ đẹp đời thường Hồ Chí Minh

Tác giả: Tạ Hữu Yên

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 211tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Nhân cách; Truyện kí

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cuộc vận động lớn nhằm mục đích làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách ca ngợi vẻ đẹp đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Với những câu chuyện dung dị về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, cuốn sách nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và tấm gương đạo đức sáng ngời của chủ tịch Hồ Chí Minh với đông đảo bạn đọc, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh...

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-397792.html