Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quân đội hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quân đội hiện nay

Tác giả bổ sung: Phạm Văn Nhuận - ch.b.; Đặng Đức Thắng; Đỗ Mạnh Tôn

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 213tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Quân đội

Hồ Chí Minh - Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới quân đội ta. Người là biểu tượng sáng ngời về đức hy sinh, tinh thần tận tụy, hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Nội dung chủ yếu của cuốn sách là về cơ sở lí luận về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng trong quân đội; Yêu cầu và giải pháp giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong quân đội hiện nay.

Cuốn sách Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quân đội hiện nay quán triệt sâu sắc, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-400526.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: