Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì

E-mail Print

Tên sách: Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì

Tác giả: Phạm Văn Đồng

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 160tr., 15cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Người cùng tác phong giản dị, chuẩn mực, đạo đức sáng ngời mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.

Cuốn sách Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì nhằm tiếp tục cung cấp những tài liệu có giá trị phục vụ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuốn sách được tuyển chọn từ một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một trong những người học trò xuất sắc nhất, một trong những người bạn chiến đấu gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-646261.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: