Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

VV70.00767

Tên sách: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Trịnh Đình Tùng ; Phạm Hồng Chương ; Trần Minh Trường ; Nguyễn Tuyết Hạnh ; Phạm Hồng Điệp

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2016

Mô tả vật lý: 311tr., 24cm

Từ khoá: Học tập; Phong cách Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là học tập và làm theo Người về phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo; phong cách làm việc khoa học, tập thể - dân chủ, quần chúng; phong cách diễn đạt kết hợp hài hoà giữa cái dân gian với cái bác học, cái cổ điển truyền thống và hiện đại, giữa phong cách phương Đông và phong cách phương Tây; phong cách ứng xử đầy nhân văn, khiêm nhường, nhã nhặn; phong cách sinh hoạt giản dị, thanh cao.

Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ hệ thống phong cách Hồ Chí Minh, để hiểu sâu sắc hơn nữa những lời dạy của Người, đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh hiện nay đối với mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khoá XI của Đảng.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-720312.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: