Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - Hỏi và đáp

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - Hỏi và đáp

Tác giả: Hà Nguyên

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2015

Mô tả vật lý: 187tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Sách hỏi đáp; Đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng viên; Học tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới; sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.

Cuốn sách bao gồm 46 câu hỏi và trả lời liên quan đến Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các câu hỏi – đáp được chia làm 3 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1. Trung thực, trách nhiệm

Chuyên đề 2. Gắn bó với nhân dân

Chuyên đề 3. Đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Cuốn sách được xuất bản nhằm mục đích tích cực góp phần đổi mới sinh hoạt chính trị, đưa lý luận về gần với thực tiễn sinh hoạt của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-677213.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: