Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2013

Mô tả vật lý: 347tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ là một trường học lớn, một bách khoa thư vô giá. Tấm gương Bác Hồ tỏa ra sức mạnh tinh thần kỳ diệu, sức mạnh ấy là động lực cho mỗi con người Việt Nam. Lời dạy và việc làm của Người là kim chỉ nam để mỗi chúng ta nhận rõ hướng đi và cách đi đúng đắn cho mình.

Cuốn sách “Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ” giới thiệu những lời dạy của Bác về đạo đức và những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Người.

Sách gồm 2 phần:

Phần I: Những lời dạy của Bác Hồ về đạo đức, được trích dẫn từ những bài nói, bài viết trong Hồ Chí Minh toàn tập và tài liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh, sắp xếp theo vấn đề: Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của đạo đức; Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam; Biện pháp xây dựng đạo đức.

Phần II: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ được sưu tầm, tuyển chọn từ các sách, báo và tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-579520.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: