Học tập và làm theo lời Bác Hồ dậy

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Học tập và làm theo lời Bác Hồ dậy

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 1968

Mô tả vật lý: 181tr. : 1 chân dung ; 16cm

Từ khóa: Việt Nam; Thanh niên; lí tưởng cộng sản

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dậy gồm một số trích đoạn, một số bài nói và viết của Hồ Chủ Tịch về lý tưởng cộng sản, nhiệm vụ cách mạng hiện nay của Đảng và nhiệm vụ của Đoàn thanh niên; Vai trò, nhiệm vụ của thanh niên và đoàn thanh niên làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Nội dung gồm hai phần:

Phần 1: Lý tưởng cộng sản và nhiệm vụ cách mạng hiện nay của Đảng

Phần 2: Bác Hồ với thanh niên

Học tập và làm theo lời Bác dạy, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn tiếp nối truyền thống cha anh, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, vươn lên chinh phục các đỉnh cao trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần vào thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng đất nước.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-9957.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: