Học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng

E-mail Print

VV19.03400Tên sách: Học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 48tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Việt Hồng ; Nguyễn Gia Nùng ; Huỳnh Nam Yên ; Nguyễn Dung ; Nguyễn Văn Châu ; Trần Thị Ngân - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thiếu niên; Nhi đồng; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Trong suốt cuộc đời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bồi dưỡng và giáo dục các cháu thiếu niên, nhi đồng, coi thiếu niên, nhi đồng là những người chủ tương lai của nước nhà. Người nêu rõ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang đế sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của Người thông qua những bức thư, lời dạy, bài viết nhân dịp Tết Thiếu nhi, ngày khai trường, Tết Trung thu... đã trở thành một tài sản vô giá đối với dân tộc Việt Nam nói chung và thế hệ măng non nói riêng. Học tập và làm theo những lời dạy của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, nhân cách, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách được xuất bản nhằm giúp các độc giả có tài liệu học tập, tìm hiểu những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách giới thiệu một số lời dạy gần gũi, thân thương của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng; Giải thích nội dung, ý nghĩa những lời dạy của Bác; Nêu ra các tiêu chí giúp các em thiếu niên, nhi đồng có thể xây dựng cho mình mục tiêu, kế hoạch hoạt động, những việc làm cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo lời dạy của Bác.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-822295.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: