Đạo đức phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Đạo đức phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Thang Văn Phúc

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1998

Mô tả vật lý: 344tr, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cải cách hành chính; Đạo đức

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định, phải “sớm xây dựng chiến lược cán bộ của thời kỳ mới” - Thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ này cần nghiên cứu, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Những quan điểm tư tưởng của Người về công tác cán bộ là những bài học quý giá đối với việc xây dựng một đội ngũ cán bộ ngang tầm thời đại, đáp ứng các nhiệm vụ chiến lược hiện nay.

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở các bài tham luận Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (với bút danh X.Y.Z). Đặc biệt, làm rõ tiêu chuẩn, nội dung, yêu cầu học tập, rèn luyện về đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức hiện nay, đáp ứng nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần xây dựng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-104319.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: