Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người

Tác giả: Trần Văn Giàu

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 180tr., 15cm

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Với niềm cảm phục và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuốn sách “Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người” tập hợp một số bài viết của tác giả trong thời gian chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990).

Cuốn sách cung cấp cho độc giả di sản tinh thần, tấm gương đạo đức và tinh thần phong phú cùng những giá trị tư tưởng đã trở nên vĩnh hằng của Người, đồng thời đem đến cho độc giả một cách nhìn mới, sâu sắc và đầy đủ hơn trong nghiên cứu và nhận thức về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những cống hiến vô cùng to lớn của Người đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-646270.html