Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo: Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo: Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Trường Chinh; Phạm Văn Đồng; Võ Nguyên Giáp…

Thông tin xuất bản: H. : Lao động Xã hội, 2007

Mô tả vật lý: 800tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Đào tạo

Cuốn sáchHồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo: Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ra đời với mục đích góp phần đưa những tư tưởng giáo dục - đào tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo con người Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, thực hiện lời kêu gọi của Người là “Phải làm cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái”.

Nội dung gồm 3 phần:

Phần thứ nhất, là tập hợp những công trình của các nhà khoa học nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo

Phần thứ hai, cung cấp một cách đầy đủ và hệ thống tư liệu quý hiếm gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giáo dục - đào tạo

Phần thứ ba, giới thiệu những bài nói, bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số nhà khoa học nước ta trong nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo.

Đây là một tư liệu quý, vừa phục vụ cho chiến lược giáo dục - đào tạo xây dựng con người mới ở nước ta, vừa có ý nghĩa tích cực góp phần phục vụ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-336281.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: