Noi gương học tập và làm theo lời Bác

E-mail Print

Tên sách: Noi gương học tập và làm theo lời Bác

Thông tin xb: H.: Mỹ thuật, 2013

Mô tả vật lý: 148tr., 24cm

Tác giả bổ sung: Mỹ Kim ; Nguyễn Thị Phương Hoa ; Nguyễn Anh Minh ; Phan Xuân Biên ; Trần Thị Ngân - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn đèn chói lọi, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Góp phần vào việc tuyên truyền, nghiên cứu, giáo dục để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị khoá X về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bộ sách “Những câu chuyện về Bác Hồ” đã được xuất bản. Bộ sách được chia thành nhiều cuốn với nhiều chủ đề. Cuốn “Noi gương học tập và làm theo lời Bác” là một trong những cuốn đặc sắc nằm trong bộ sách này.

Nội dung cuốn sách tập hợp nhiều bài viết về Bác Hồ, về tư tưởng của Người trong phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-584352.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: