Phong cách Hồ Chí Minh - Làm việc

E-mail Print

Tên sách: Phong cách Hồ Chí Minh - Làm việc

Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2020

Mô tả vật lý: 79tr., 24cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Phong cách làm việc

Phong cách Hồ Chí Minh - Làm việc là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách làm việc của Người không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên mà còn có giá trị to lớn trong bồi dưỡng, rèn luyện phong cách làm việc cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, đặc biệt là cho các cán bộ, đảng viên.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những nền nếp có tính hệ thống, ổn định tạo thành đặc trưng riêng trong làm việc gắn với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Người nhằm hiện thực hóa mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là tổng hợp những cách thức, nguyên tắc, phương pháp làm việc, được thể hiện sinh động, sâu sắc, xuyên suốt ở cả tư tưởng và thực tiễn hoạt động cách mạng của Người. Phong cách làm việc Hồ Chí Minh có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn.

Phong cách Hồ Chí Minh - Làm việcgồm một số câu chuyện kể về phong cách làm việc có chương trình, kế hoạch, từ lớn đến nhỏ, từ dài hạn, trung hạn, đến ngắn hạn luôn đổi mới, không cố chấp, bảo thủ của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuy Người đã đi xa nhưng phong cách làm việc của Người mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người đến với chân, thiện, mĩ của cuộc sống.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-865360.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: