Phong cách Hồ Chí Minh - Ứng xử

E-mail Print

Tên sách: Phong cách Hồ Chí Minh - Ứng xử

Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2020

Mô tả vật lý: 79tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Phong cách ; Ứng xử

Phong cách Hồ Chí Minh về ứng xử đã lưu lại cho các thế hệ người Việt Nam yêu nước và nhân dân thế giới những dấu ấn rất đặc biệt. Đó là giá trị trường tồn của văn hóa Việt, trong các bước phát triển của dân tộc Việt Nam cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là phong cách ứng xử của một nhà văn hóa kiệt xuất.

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh biểu hiện ở những điểm chủ yếu là: thành tâm, thật lòng; tôn trọng, quý mến con người, khoan dung; tự mình đối với bản thân...

Phong cách Hồ Chí Minh - Ứng xử gồm những mẩu chuyện kể về chủ tịch Hồ Chí Minh để thấy được sự chân thành, bình dị, khiêm tốn, yêu thương, tôn trọng, khoan dung, độ lượng.. của Người trong ứng xử hàng ngày.

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là tấm gương sáng để mọi người dân, đặc biệt là các cán bộ, đảng viên học tập và vận dụng vào cuộc sống.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-865363.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: