Học tập và làm theo lời dạy của chủ tịch Hồ chí Minh đối với cán bộ kiểm sát "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"

E-mail Print

VL14.01429

Tên sách: Học tập và làm theo lời dạy của chủ tịch Hồ chí Minh đối với cán bộ kiểm sát "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"

Thông tin xb: H. : Nxb. Hà Nội, 2007

Mô tả vật lý: 334tr., 9 tr. ảnh, 20cm

Tác giả bổ sung: Trần Quốc Vượng ; Dương Thanh Biểu ; Nguyễn Thị Thanh ; Bùi Kim Hồng ; Trần Quyết

Từ khoá: Cán bộ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Học tập

Gồm các báo cáo tham luận về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiên cứu, học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm soát tại hội thảo do Viện Kiểm soát nhân dân tối cao tổ chức theo quyết định số 694/QĐ về việc tổ chức cuộc Hội thảo với chủ đề “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ Kiểm sát công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Cuốn sách góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ các Viện kiểm sát, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt của các kiểm sát viên cũng như là tài liệu tham khảo cho các kiểm sát viên của ngành Kiểm sát nghiên cứu tham khảo trong quá trình học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-347410.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: